Smlouva: Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace prvků plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Březná I. etapa

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 12374
Evidenční číslo: 1061-2020-521101
Datum uzavření smlouvy: 09.10.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 73 895,00
Cena v Kč vč. DPH: 73 895,00

Název (předmět)

Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace prvků plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Březná I. etapa

Schválil / podepsal

OL-VZ

Stručný popis

Jedná se o realizaci hlavní polní cesty C4 s délkou 607,59 m v kategorii P 4,5/30, konstrukce ŠD a MZK, součástí budou zejména výhybna, cestní příkop, sjezd na polní cestu, trubní propustek a rámový propustek. Dále se jedná o realizaci vedlejší polní cesty C12 s délkou 76,42 m v kategorii P 4,5/30, konstrukce ŠD s asfaltovým krytem. Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností GEOCENTRUM, spol. s r. o., tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460, č. zakázky 17171011, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy