Smlouva: Smlouva o dílo - Polní cesty v k.ú. Dlouhá Stropnice - opakované zveřejnění smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní zveřejnění dne 9.10.2020

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 12367
Datum uzavření smlouvy: 09.10.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 7 886 593,35
Cena v Kč vč. DPH: 9 542 777,95
Zadávací řízení: Polní cesty v k.ú. Dlouhá Stropnice

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Polní cesty v k.ú. Dlouhá Stropnice - opakované zveřejnění smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní zveřejnění dne 9.10.2020

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce polních cest C1 a C2 v k. ú. Dlouhá Stropnice. Stavební práce budou provedeny dle projektové dokumentace společnosti Blahoprojekt, s.r.o. , Čechova 727, České Budějovice, v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dlouhá Stropnice. Stavba bude členěna na 2 stavební objekty:
SO 106 - Polní cesta C1
Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty v délce 1 530 m. Polní cesta je navržena v kategorii P4,5/30, s krajnicemi 2x0,5 m. Povrch polní cesty je navržen s penetračním makadamem. Součástí rekonstrukce je i úprava napojení stávajících sjezdů na vedlejší komunikace či pozemky.
SO 107 - Polní cesta C2
Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty v délce 548 m. Polní cesta je navržena v kategorii P4,0/30, s krajnicemi 2x0,5 m. Povrch polní cesty je navržen s penetračním makadamem. Součástí rekonstrukce je výhybna o rozměrech 20x5,5 m.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy