Smlouva: Smlouva o dílo - Vytyčení po KoPÚ 2020 - k.ú. Želvice (okres Plzeň-jih) - Pobočka Plzeň

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 12354
Evidenční číslo: 974-2020-504201
Datum uzavření smlouvy: 05.10.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 141 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 170 610,00

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Vytyčení po KoPÚ 2020 - k.ú. Želvice (okres Plzeň-jih) - Pobočka Plzeň

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby je vytyčení vlastnických hranic pozemků včetně stabilizace po ukončených pozemkových úpravách ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Geodetické práce a další výsledky zeměměřických činností musí odpovídat zákonu č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a platnému znění vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).
Vypracování kompletní vytyčovací dokumentace včetně protokolárního předání hranic za účasti vlastníků vytyčovaných parcel a parcel sousedních, a to v k.ú. Želvice (okres Plzeň-jih).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy