Smlouva: Hrádek - udržovací práce HOZ

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1233
Datum uzavření smlouvy: 21.11.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 263 900,00
Cena v Kč vč. DPH: 319 319,00

Název (předmět)

Hrádek - udržovací práce HOZ

Stručný popis

Provedení udržovacích prací v k.ú. Hrádek u Znojma, obec Hrádek, okres Znojmo na objektu stavby vodního díla - hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

V rámci údržby bude provedeno odstranění náletových dřevin-křovin ze zcela zarostlého průtočného profilu hlavního odvodňovacího zařízení v km 0,179– 1,579, v celkové délce 1400 m. Budou odstraněny křoviny a výmladky stromů rostoucí nebo zasahující do průtočného profilu HOZ a křoviny bránící v přístupu k HOZ. Řez bude proveden co nejníže nad terénem.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy