Smlouva: Smlouva o dílo na KoPÚ v k.ú. Ústí nad Mží

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 12328
Evidenční číslo: 996-2020-504204
Datum uzavření smlouvy: 05.10.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 653 280,00
Cena v Kč vč. DPH: 790 468,80
Zadávací řízení: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Ústí nad Mží

Název (předmět)

Smlouva o dílo na KoPÚ v k.ú. Ústí nad Mží

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ústí nad Mží, včetně nezbytných geodetických prací pro obnovu katastru nemovitostí.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy