Smlouva: Smlouva o dílo na přepracování části projektové dokumentace v k.ú. Bohuslavice - stavebního objektu SO 01 Suchá nádrž N1

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 12302
Datum uzavření smlouvy: 22.09.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 96 600,00
Cena v Kč vč. DPH: 116 886,00

Název (předmět)

Smlouva o dílo na přepracování části projektové dokumentace v k.ú. Bohuslavice - stavebního objektu SO 01 Suchá nádrž N1

Schválil / podepsal

MSK-VZ

Stručný popis

Předmětem díla je zajištění přepracování části již předané projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby nazvané "Realizace prvků společných zařízení KoPÚ Bohuslavice“ (smlouva o dílo č. 510-2018-571101, veřejná zakázka: P 18V00001651, v rozsahu dílčího stavebního objektu stavby vodního díla - SO 01 Suchá nádrž N1.

Místo stavby: Katastrální území Bohuslavice u Hlučína, okres Opava

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy