Smlouva: Smlouva o dílo na vytvoření projektové dokumentace pro realizaci větrolamu v k. ú. Všehrdy

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 12289
Evidenční číslo: 1005-2020-508101
Datum uzavření smlouvy: 30.09.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 106 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 106 000,00
Zadávací řízení: Část 2 - Projektová dokumentace a autorský dozor pro větrolam V1 v k. ú. Všehrdy.

Název (předmět)

Smlouva o dílo na vytvoření projektové dokumentace pro realizaci větrolamu v k. ú. Všehrdy

Schválil / podepsal

UL-VZ

Stručný popis

Vyhotovení projektové dokumentace na realizaci větrolamu V1 v k. ú. Všehrdy na základě schváleného plánu společných zařízení v rámci KoPÚ Všehrdy. Výkon autorského dozoru nad realizací staveb. Provedení aktualizace projektové dokumentace po dobu x let ode dne poskytnutí poslední části Díla.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy