Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dobřejice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 12285
Datum uzavření smlouvy: 30.09.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 317 770,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 804 501,70
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dobřejice

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dobřejice

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Dobřejice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Do obvodu KoPÚ bude zahrnuto celé katastrální území Dobřejice, mimo zastavěné a zastavitelné území obce. Předpokládaná výměra řešeného území je 605 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy