Smlouva: Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Realizace PSZ v k. ú. Horní Planá

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 12282
Evidenční číslo: 1001-2020-505202
Datum uzavření smlouvy: 29.09.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 10 695 714,00
Cena v Kč vč. DPH: 12 941 814,00
Zadávací řízení: Realizace PSZ v k. ú. Horní Planá

Název (předmět)

Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Realizace PSZ v k. ú. Horní Planá

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce stávající polní cesty C52 v k. ú. Horní Planá vedoucí mezi obcemi Žlábek a Olšov severně od obce Hůrka. Tato stavba vychází z plánu společných zařízení, který byl zpracován v rámci schválených komplexních pozemkových úprav v k. ú. Horní Planá. Celkové délka cesty je 1 064 m. Návrhová kategorie P 4/30 (3,0 m jízdní pás s oboustrannou zpevněnou krajnicí o stejné konstrukci jako komunikace. Na zpevněnou krajnici bude navazovat upravený terén tvořený zhutněnou zeminou o šířce 0,5 m). Vrstvy budou opatřeny infiltračním postřikem a následně bude položena vrstva ACO 11.
Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční kanceláří Zenkl CB s.r.o., Jírovcova 2, České Budějovice.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy