Smlouva: Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Realizace PSZ v k. ú. Meziříčí u Malont

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 12281
Evidenční číslo: 1002-2020-505202
Datum uzavření smlouvy: 29.09.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 6 546 676,89
Cena v Kč vč. DPH: 7 921 479,04
Zadávací řízení: Realizace PSZ v k. ú. Meziříčí u Malont

Název (předmět)

Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Realizace PSZ v k. ú. Meziříčí u Malont

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je novostavba polních cest C10 a C24 v k. ú. Meziříčí u Malont včetně kácení dřevin a nové výsadby. Cesta C10 začíná napojením na silnici III/1589 v jihozápadní části k. ú. mezi sídli Malonty a Meziříčí. Cesta C24 začíná opět napojením na silnici III/1589 jižně od sídla Meziříčí. Tyto stavby vychází z plánu společných zařízení, který byl zpracován v rámci schválených komplexních pozemkových úprav v k. ú. Meziříčí u Malont. Celkové délka cest je 881 m. C10 má délku 282 m, návrhová kategorie P 4,0/30 3,5 m jízdní pruh s oboustrannou nezpevněnou krajnicí o šířce 0,25 m. C24 má délku 599 m, návrhová kategorie P 3,0/30, 3,0 m jízdní pruh, bez krajnic. Vrstvy budou opatřeny infiltračním postřikem a následně bude položena vrstva ACO 11. Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční kanceláří GEFOS inženýring, s.r.o., Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy