Smlouva: Smlouva o dílo č. 975-2020-504204 - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Pavlovice nad Mží

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 12249
Evidenční číslo: 975-2020-504204 Šm
Datum uzavření smlouvy: 24.09.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 064 830,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 288 444,30
Zadávací řízení: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Pavlovice nad Mží

Název (předmět)

Smlouva o dílo č. 975-2020-504204 - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Pavlovice nad Mží

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pavlovice nad Mží včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkové úpravy a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy