Smlouva: Smlouva o dílo na PD vč. GTP - Lhotka u FM, 1. etapa

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 12238
Datum uzavření smlouvy: 23.09.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 529 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 640 090,00
Zadávací řízení: Vypracování PD vč. GTP - Lhotka etapa I.

Název (předmět)

Smlouva o dílo na PD vč. GTP - Lhotka u FM, 1. etapa

Schválil / podepsal

MSK - VZ

Stručný popis

Vyhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby pro stavbu „Realizace společných zařízení v k. ú. Lhotka u Frýdku-Místku - I. etapa“ včetně zajištění inženýrsko-geologického a geotechnického průzkumu.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy