Smlouva: Smlouva o dílo - PD vč. GTP - Stará Ves u Bílovce - 1.etapa

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 12207
Datum uzavření smlouvy: 21.09.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 201 300,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 453 573,00
Zadávací řízení: Část 1 - PD vč. GTP - Stará Ves u Bílovce - 1.etapa

Název (předmět)

Smlouva o dílo - PD vč. GTP - Stará Ves u Bílovce - 1.etapa

Schválil / podepsal

MSK - VZ

Stručný popis

Vypracování realizační projektové dokumentace pro stavbu – „Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Stará Ves u Bílovce - 1. etapa“, která obsahuje prvky podle zpracovaného plánu společných zařízení a to:
Suchou nádrž POL N1, přehrážky PRE1 - 4 na tocích před a za nádrží, hlavní polní cestu C7, vedlejší polní cesty C56, C58, C59, C60, C63 a C64, včetně záchytného průlehu PR1, zasakovacích pásů ZP1, ZP2, ZP3 a ZP4, výsadby liniové zeleně IP20, IP21, IP23, IP25, IP26 a IP27, trubní propustky P38, P51, P53 a P54.
Vypracování položkového rozpočtu a výkazu výměr v podrobnostech dle vyhlášky 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti předmětu budoucích veřejných zakázek na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Zajištění podrobného inženýrsko-geologického a geotechnického průzkumu.
Zajištění stavebního povolení.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Moravskoslezský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy