Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Bošilec"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 12203
Evidenční číslo: 0090-D1-20-206
Datum uzavření smlouvy: 21.09.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 86 304,90
Cena v Kč vč. DPH: 104 428,93
Zadávací řízení: Údržba HOZ Bošilec

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ "Údržba HOZ Bošilec"

Schválil / podepsal

Ústředí - VZ

Stručný popis

Předmětem zakázky je provedení udržovacích prací v k.ú. Bošilec, obec Bošilec, ORP České Budějovice, povodí Vltavy, okres České Budějovice – bude provedeno pokosení rostlinstva s vyhrabáním a odstranění křovin včetně ekologické likvidace dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění, odstranění naplavené zeminy včetně odvozu na objektu stavby vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v celkové délce 0,476 km k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy