Smlouva: Smlouva o dílo - Přeložka zařízení distribuční soustavy v k. ú. Horní Planá

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 12200
Evidenční číslo: 977-2020-505202
Datum uzavření smlouvy: 21.09.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 79 099,00
Cena v Kč vč. DPH: 95 709,79

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Přeložka zařízení distribuční soustavy v k. ú. Horní Planá

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je úprava distribuční soustavy E.ON č. 1030062496 z důvodu stavby účelové komunikace C 52 v k. ú. Horní Planá. Dojde k úpravě venkovního VN, kdy bude provedena výměna izolátorů na stávajících podpěrných bodech. Přeložka má charakter dílčí změny trasy el. vedení (případně přemístění některých prvků tohoto zařízení) a bude zajištěna přímo provozovatelem této distribuční soustavy.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy