Smlouva: Služební hodnocení pro představené

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1216
Datum uzavření smlouvy: 24.11.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce

Název (předmět)

Služební hodnocení pro představené

Stručný popis

Zajištění proškolení vybraných vedoucích zaměstnanců Státního pozemkového úřadu v oblasti problematiky služebního hodnocení zaměstnanců. Školení zaměřené na problematické oblasti hodnocení státních zaměstnanců dle zákona o státní službě, především stanovení individuálních cílů pro další osobní rozvoj státního zaměstnance a koncipováno jako interaktivní s praktickým nácvikem vedení hodnotících rozhovorů.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy