Smlouva: „Cesty NC9 a NC26 v k. ú. Lažiště“

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1201
Datum uzavření smlouvy: 23.11.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 223 441,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 690 364,00

Název (předmět)

„Cesty NC9 a NC26 v k. ú. Lažiště“

Stručný popis

Realizace části společných zařízení, a to polní cesty NC9 a polní cesty NC26 v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lažiště, podle realizačního projektu zpracovaného Ing. Petrem Kaplanem, IČ 42253070, B. Smetany 1646/34, 370 21 České Budějovice, na který bylo vydáno stavební povolení Odborem komunálních služeb a dopravy, oddělením silničního hospodářství, Městského úřadu Prachatice číslo jednací MUPt/45114/2014/03/KSD/Šve. Stavební povolení nabylo právní moci dne 28. března 2015.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy