Smlouva: Smlouva o dílo - Polní cesta VPC1 v k.ú. Kochánov u Mitrova

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 11911
Datum uzavření smlouvy: 17.08.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 4 698 368,59
Cena v Kč vč. DPH: 5 685 025,99
Zadávací řízení: Polní cesta VPC1 v k.ú. Kochánov u Mitrova

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Polní cesta VPC1 v k.ú. Kochánov u Mitrova

Schválil / podepsal

STČ-VZ

Stručný popis

Výstavba polní cesty VPC1 v k.ú. Kochánov u Mitrova v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav. Celková délka polní cesty je 726m, šířka vozovky 3,5m, krajnice 0,5m, kryt z asfaltového betonu. Součástí stavby je příkop, trubní propustky, sjezdy a výsadba doprovodné zeleně.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy