Smlouva: Smlouva o dílo - Výstavba polní cesty PC10 v k.ú. Křinice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 11893
Evidenční číslo: 692-2020-514101
Datum uzavření smlouvy: 13.08.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 9 880 966,07
Cena v Kč vč. DPH: 11 955 968,94
Zadávací řízení: Výstavba polní cesty PC10 v k.ú. Křinice

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Výstavba polní cesty PC10 v k.ú. Křinice

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace polní cesty PC 10 v k.ú. Křinice, která byla schválena v rámci plánu společných zařízení při KoPÚ Křinice.
Cesta je navržena o délce 1 120 m s povrchem z asfaltobetonu, kategorie vozovky polních cesty P 4/30 (šířka jízdního pásu je 3,0 se zpevněnými krajnicemi o šířce 0,5 m).
Součástí realizace je výsadba doprovodné zeleně, sjezdy na okolní pozemky, napojení na stávající cesty, kde budou umístěné svislé dopravní značky s omezením. Dále součástí realizace je stavba propustků, ocelové svodné žlábky v betonovém loži a odvodnění je navrženo do příkopu.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy