Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žulová

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 11826
Evidenční číslo: 738-2020-521101
Datum uzavření smlouvy: 06.08.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 242 400,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 713 304,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žulová

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žulová

Schválil / podepsal

OL-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Žulová, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy