Smlouva: Příkazní smlouva - Koordinátor BOZP na stavbě "Hlavní polní cesta C3 a vedlejší polní cesta C15, včetně příkopu PEO8 v k.ú. Doupě"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 11770
Evidenční číslo: 354-2020-520201
Datum uzavření smlouvy: 20.07.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 72 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 87 120,00

Název (předmět)

Příkazní smlouva - Koordinátor BOZP na stavbě "Hlavní polní cesta C3 a vedlejší polní cesta C15, včetně příkopu PEO8 v k.ú. Doupě"

Schválil / podepsal

VYS-VZ

Stručný popis

Výkon a provedení činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stavbu „Hlavní polní cesta C3 a vedlejší polní cesta C15, včetně příkopu PEO8 v k.ú. Doupě“

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy