Smlouva: Smlouva o dílo na stavbu: Realizace PSZ v k.ú. Senice na Hané

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 11658
Evidenční číslo: 590-2020-521101
Datum uzavření smlouvy: 20.07.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 22 929 815,00
Cena v Kč vč. DPH: 27 745 076,15
Zadávací řízení: Realizace PSZ v k.ú. Senice na Hané

Název (předmět)

Smlouva o dílo na stavbu: Realizace PSZ v k.ú. Senice na Hané

Schválil / podepsal

OL-VZ

Stručný popis

Realizace prioritních prvků plánu společných zařízení navržených jednoduchými pozemkovými úpravami v k.ú. Senice na Hané. Hlavní polní cesta C1, hlavní polní cesta C2 a Biocentrum Veklice včetně 3- leté následné péče.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy