Smlouva: Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Realizace PSZ v k. ú. Chlum u Křemže

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 11656
Evidenční číslo: 619-2020-505202
Datum uzavření smlouvy: 20.07.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 8 878 694,58
Cena v Kč vč. DPH: 10 743 220,44
Zadávací řízení: Realizace PSZ v k. ú. Chlum u Křemže

Název (předmět)

Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Realizace PSZ v k. ú. Chlum u Křemže

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících vedlejších polních cest C16 a C19 a výstavba nové vedlejší polní cesty C28 v k. ú. Chlum u Křemže včetně kácení dřevin a návrhu výsadby. Tyto stavby vychází z plánu společných zařízení, který byl zpracován v rámci schválených komplexních pozemkových úprav v k. ú. Chlum u Křemže. Celkové délky cest: C16 – 509 m; C19 – 178 m; C28 – 750 m. Návrhová kategorie P 4/20 (3,0 m zpevnění + 2x0,5 m zpevněná krajnice). Vrstvy budou opatřeny infiltračním postřikem a následně bude položena vrstva ACO 16. Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční kanceláří GEFOS inženýring, s.r.o., Plánská 1854/6, České Budějovice.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy