Smlouva: Smlouva o dílo - Tutleky - polní cesta C1 na ppč 3394

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 11647
Evidenční číslo: 585-2020-514204
Datum uzavření smlouvy: 16.07.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 5 860 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 7 090 600,00
Zadávací řízení: Tutleky - polní cesta C1 na ppč 3394

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Tutleky - polní cesta C1 na ppč 3394

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Stavba řeší výstavbu nové polní cesty o délce 606,61 m. Kategorie P 5,0/30 šířka 5,0 m (4 m asfaltobetonová vozovka + 2 x 0,5 m krajnice ze štěrkodrti). Návrhová rychlost 30 km/h. Odvodnění je řešeno pomocí příčného a podélného sklonu, kdy povrchová voda je odvedena do levostranného záchytného protierozního příkopu, který je součástí realizace a má délku 734 m. Součástí realizace jsou i sjezdy na pole, trubní propustky a výhybna.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy