Smlouva: Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka - Výstavba suchého poldru v k.ú. Kublov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 11637
Evidenční číslo: SP3741/2020
Datum uzavření smlouvy: 16.07.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 203 900,00
Cena v Kč vč. DPH: 246 719,00
Zadávací řízení: Technický dozor stavebníka - Výstavba suchého poldru v k.ú. Kublov

Název (předmět)

Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka - Výstavba suchého poldru v k.ú. Kublov

Schválil / podepsal

STČ-VZ

Stručný popis

Příkazní smlouva - Výkon technického dozor stavebníka při stavební akci s názvem „Výstavba suchého poldru v k.ú. Kublov“ (realizace prvků společných zařízení po dokončených komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Kublov).

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností INGUTIS, spol. s r.o., Thárukova 2077/7, 160 00 Praha 6, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).


Dále bude postupováno dle rozhodnutí MěÚ Beroun, odboru životního prostředí – stavební povolení č.j. MBE/77743/2018/ŽP-Bou ze dne 21.2.2020, které nabylo právní moci dne 23.3.2019 a dle požadavků dotčených orgánů státní správy a jiných dotčených orgánů.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy