Smlouva: Vodohospodářské opatření Žim - Záhoří

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1156
Evidenční číslo: 638276
Datum uzavření smlouvy: 16.11.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 15 477 681,00
Cena v Kč vč. DPH: 18 727 994,00

Název (předmět)

Vodohospodářské opatření Žim - Záhoří

Schválil / podepsal

Ing. Martin Vrba_Větrovec

Stručný popis

Stavební práce spojené s výstavbou vodohospodářského opatření (nádrže) v rozsahu 3,1 ha,, výstavbou a obnovou polních cest s odvodněním VPC7, VPC15, VPC 17, DPC5, DPC6 v k. ú. Žim v celkové délce 2,37149 km. Výstavba vodohospodářského opatření a výstavba a obnova polních cest byla navržena schváleným návrhem KoPÚ Žim, jako přístup vlastníků k nemovitostem a řešení vody v území. Realizace předmětu veřejné zakázky je zajišťována s finanční pomocí Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, proto je nezbytně nutné, aby zhotovitel přistoupil na pravidla stanovená k čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (zejména na Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 pro opatření 4.3.1 Pozemkové úpravy).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy