Smlouva: Dodatek č. 6 k SoD č. 1377-2016-541101 - Zpracování návrhu KoPÚ Benešov u Semil_zjišťování průběhu hranic, dokumentace nároků

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 11552
Datum uzavření smlouvy: 29.05.2020
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Jedná se o dodatek smlouvy: Dohoda o vypořádání závazků ke Smlouvě o dílo č. 1377-2016-541101 - Zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Benešov u Semil, původní zveřejnění v RS dne 25.10.2016

Název (předmět)

Dodatek č. 6 k SoD č. 1377-2016-541101 - Zpracování návrhu KoPÚ Benešov u Semil_zjišťování průběhu hranic, dokumentace nároků

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy