Smlouva: SoD č. 12/2020-504202, Protierozní opatření v k. ú. Křenovy

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 11336
Evidenční číslo: SoD č. 12/2020-504202
Datum uzavření smlouvy: 10.06.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 850 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 448 500,00
Zadávací řízení: Protierozní opatření v k. ú. Křenovy

Název (předmět)

SoD č. 12/2020-504202, Protierozní opatření v k. ú. Křenovy

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Cílem stavby je omezení eroze zemědělské půdy a zlepšení vodních poměrů v krajině. Návrh spočívá ve výstavbě dvou odvodňovacích příkopů, interakčního prvku a doprovodného zatravnění. Odvodňovací příkop P5 se nalézá v intravilánu obce a nenarušuje místní prostorové řešení. Navržené odvodňovací příkopy jsou lichoběžníkového tvaru. Na části příkopů bude, z důvodu velkého podélného sklonu, provedeno opevnění.

SO 01: Odvodňovací příkop P1
Příkop má zároveň sběrnou i svodnou funkci. Vrchní vrstva příkopu bude tvořena ornicí a oseta travní luční směsí. Na části příkopu bude, z důvodu velkého podélného sklonu, provedeno opevnění kamennou rovnaninou stabilizovanou příčnými prahy.

SO 02: Interakční prvek IP10
IP10 bude tvořit doprovodnou zeleň k odvodňovacímu příkopu P1. Dřeviny budou umístěny na jeho severní straně. Jedná se o 50 ks stromů ve sponu 10 m.

SO 03: Zatravnění Z3
Jedná se o zatravněný pás, umístěný podél severní strany odvodňovacího příkopu P1. Pás bude mít šířku cca 10 m s rozšířením na jeho východní části.

SO 05: Odvodňovací příkop P5
Součástí SO 05 je výstavba odvodňovacího příkopu a dvou propustků. Vrchní vrstva příkopu bude tvořena ornicí a oseta travní luční směsí.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy