Smlouva: Smlouva o dílo na VZ - Stavba polní cesty a PEO v k.ú. Jinačovice, lokalita „Sever“

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 11325
Evidenční číslo: 302-2020-523101
Datum uzavření smlouvy: 08.06.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 8 496 136,00
Cena v Kč vč. DPH: 10 280 324,56
Zadávací řízení: Stavba polní cesty a PEO v k.ú. Jinačovice, lokalita „Sever“

Název (předmět)

Smlouva o dílo na VZ - Stavba polní cesty a PEO v k.ú. Jinačovice, lokalita „Sever“

Schválil / podepsal

JMK-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je vybudování zpevněné asfaltové polní cesty C2 v trase stávající nezpevněné polní komunikace a realizaci protierozních opatření na zemědělských pozemcích - zatravněné průlehy PRU1, PRU2; zatravněný pás ZP1; svodný příkop PR2; protierozní mez PM1; travnaté nezpevněné cesty C4, C5, C6 a doprovodnou zeleň IP9. Protierozní opatření budou po realizaci zajišťovat snížením příčného sklonu obdělávaných svahů, přerušením délky svahů, zachycením a bezpečným odvedením povrchového odtoku stabilitu území.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy