Smlouva: Realizace PSZ v k.ú. Bělá nad Svitavou - Polní cesta HC1 - úsek kolem zemědělského družstva

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 11316
Datum uzavření smlouvy: 05.06.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 129 629,37
Cena v Kč vč. DPH: 2 576 851,54
Zadávací řízení: Realizace PSZ v k.ú. Bělá nad Svitavou - Polní cesta HC1 - úsek kolem zemědělského družstva

Název (předmět)

Realizace PSZ v k.ú. Bělá nad Svitavou - Polní cesta HC1 - úsek kolem zemědělského družstva

Schválil / podepsal

PAK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je realizace polní cesty HC1 – úsek kolem zemědělského družstva v katastrálním území Bělá nad Svitavou s asfaltobetonovým krytem v délce cca 373 m na základě plánu společných zařízení provedené komplexní pozemkové úpravy.

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností Agroprojekce Litomyšl s.r.o., pod zakázkovým číslem 0693 30/16, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).
Součástí realizace stavebních prací dále je:
• geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací
• geodetické zaměření skutečného provedení díla
• vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy