Smlouva: Příkazní smlouva na Poskytování odborných výkonů charakteru komplexních stavebně technických služeb

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 11226
Datum uzavření smlouvy: 27.05.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 490 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 592 900,00

Název (předmět)

Příkazní smlouva na Poskytování odborných výkonů charakteru komplexních stavebně technických služeb

Schválil / podepsal

ústředí-VZ

Stručný popis

Zajištění poskytování odborných výkonů charakteru komplexních stavebně technických služeb, a to na základě uzavření Příkazní smlouvy. V rámci výkonu smlouvy se předpokládají tyto činnosti:
- oponentura, korekce, popř. doporučení a schválení navrhovaných investičních akcí;
- řešení prvotních záměrů nové výstavby, stavebních úprav a oprav;
- komplementace a specifikace zadání pro schvalovací procesy Státního pozemkového úřadu (dále jen „SPÚ“);
- posouzení proveditelnosti nových stavebních záměrů;
- účast na jednáních k daným stavebně technickým problematikám, odborným konzultacím;
- zpracování technických podkladů;
- shromažďování podkladů pro zpracování zadávacích podmínek u akcí stavebně technického charakteru;
- posouzení rozsahu oprávněnosti navrhovaných stavebních úprav a oprav;
- jednání s projektanty v průběhu zpracování studie, záměru a projektu stavby;
- specifikace posuzovaných kritérií uchazečů, účast na pohovorech s uchazeči, zpracování podkladů pro vyhodnocení obdržených cenových nabídek s doporučením vítěze veřejné zakázky a doporučení vybraných materiálů,
- kontrola a vyhodnocení výkazu výměr daných akcí;
- návrh optimálního postupu při legalizaci jednotlivých investičních akcí včetně jednání s dotčenými úřady;
- ostatní činnosti dle potřeb Příkazce.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy