Smlouva: Smlouva o dílo č. 0004-D1-20-206 o vypracování projektové dokumentace a výkonu služeb autorského dozoru Kanál Krhovice - Hevlín, Náhon N1 - zvýšení vzdouvacího objektu za ČS 5 Hevlín - km 18,935 - PD

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 11224
Evidenční číslo: 0004-D1-20-206
Datum uzavření smlouvy: 25.05.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 234 100,00
Cena v Kč vč. DPH: 283 261,00
Zadávací řízení: Kanál Krhovice - Hevlín, Náhon N1 - zvýšení vzdouvacího objektu za ČS 5 Hevlín - km 18,935 - PD

Název (předmět)

Smlouva o dílo č. 0004-D1-20-206 o vypracování projektové dokumentace a výkonu služeb autorského dozoru Kanál Krhovice - Hevlín, Náhon N1 - zvýšení vzdouvacího objektu za ČS 5 Hevlín - km 18,935 - PD

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace k vybudování vzdouvacího zařízení na kanálu náhonu N1, za závlahovou čerpací stanicí ČSZ 5 v k. ú. Hevlín, obec Hevlín, ORP Znojmo, okres Znojmo, povodí Moravy, která je součástí závlahové soustavy „Kanál Krhovice – Hevlín“. PD bude řešit použití nových technologií a materiálů se zaměřením na funkčnost a k efektivnějšímu zadržení vod v náhonu N1 pro dodávku závlahové vody pro ČSZ 5. Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavního závlahového zařízení (HZZ), k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HZZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.
Součástí zadání vypracování projektové dokumentace je také provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy