Smlouva: Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žichlice u Modlan a části k. ú. Lochočice, GDPR, méněpráce

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 10812
Evidenční číslo: 1099-2014-508101/9
Datum uzavření smlouvy: 13.03.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: -62 700,00
Cena v Kč vč. DPH: -75 867,00
Jedná se o dodatek smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žichlice u Modlan a v části k. ú. Lochočice

Název (předmět)

Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žichlice u Modlan a části k. ú. Lochočice, GDPR, méněpráce

Schválil / podepsal

UL-VZ

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy