Smlouva: Rámcová dohoda na zajištění kácení v Jihočeském kraji

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 10532
Datum uzavření smlouvy: 02.01.2020
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 749 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 906 290,00
Zadávací řízení: Kácení 2020 v Jihočeském kraji

Název (předmět)

Rámcová dohoda na zajištění kácení v Jihočeském kraji

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Předmětem VZMR jsou tyto činnosti: kácení dřevin rostoucích mimo les, kácení stromů napadených kůrovci, vymýcení keřů a náletů, včetně likvidace pařezů, zdravotní a bezpečnostní prořez dřevin, zajištění náhradní výsadby a povýsadbové péče, odvoz a likvidace veškeré neupotřebitelné dřevní hmoty, úklid místa a odkup upotřebitelné dřevní hmoty na pozemcích ve správě SPÚ ČR, u níž má příslušný KPÚ pro Jihočeský kraj přenesené právo správy a hospodaření

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy