Smlouva: Zpracování předběžného geotechnického průzkumu KoPÚ Valašská Polanka

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 10472
Evidenční číslo: 1027-2019-525204
Datum uzavření smlouvy: 10.12.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 169 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 204 490,00

Název (předmět)

Zpracování předběžného geotechnického průzkumu KoPÚ Valašská Polanka

Schválil / podepsal

ZLK-VZ

Stručný popis

Účelem je zpracování geotechnického průzkumu pro cestní síť a vodohospodářské stavby v k.ú. Valašská Polanka, který vyhodnotí geologické a hydrogeologické poměry lokality a bude podkladem pro zpracování dokumentace technického řešení v rámci zpracování plánu společných zařízení při komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Valašská Polanka. Geotechnický průzkum bude prováděn ve vybraných lokalitách výše uvedeného katastrálního území. V katastrálním území Valašská Polanka se nachází mnoho tzv. nestabilních území. Průzkum bude proveden dle specifikace objednatele uvedené v příloze č. 1 a 2 ke smlouvě o dílo, jako předběžný pro navrhovanou cestní síť a předběžný pro navrhovaná vodohospodářská opatření, v počtu, jak je vyznačeno v grafických přílohách v Příloze č. 6 výzvy.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy