Smlouva: Smlouva o dílo - VZ "Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křenovice u Slavkova"

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 10471
Evidenční číslo: 1016-2019-523101
Datum uzavření smlouvy: 10.12.2019
Rámcová dohoda: Ano
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 180 500,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 848 405,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křenovice u Slavkova

Název (předmět)

Smlouva o dílo - VZ "Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křenovice u Slavkova"

Schválil / podepsal

JMK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Křenovice u Slavkova, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy