Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba VN Lipová

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 10419
Evidenční číslo: 0154-D1-19-206
Datum uzavření smlouvy: 28.11.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 67 580,00
Cena v Kč vč. DPH: 67 580,00
Zadávací řízení: Údržba VN Lipová

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba VN Lipová

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je provedení udržovacích prací k.ú. Lipová u Přerova, obec Lipová, okres Přerov, ORP Přerov, povodí Moravy – bude provedeno vysečení velmi hustého divokého, travního porostu, vodního rostlinstva, odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm, následně bude provedeno shrabání pokosených porostů včetně ekologické likvidace a ekologická likvidace veškeré neupotřebitelné dřevní hmoty z křovin a stromů v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) - na hrázi VN Lipová, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy