Smlouva: Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ Choťánky

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 10413
Evidenční číslo: 0141-D1-19-206
Datum uzavření smlouvy: 27.11.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 52 675,68
Cena v Kč vč. DPH: 63 737,57
Zadávací řízení: Údržba HOZ Choťánky

Název (předmět)

Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ Choťánky

Schválil / podepsal

Ústředí-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je provedení udržovacích prací v k.ú. Choťánky, obec Choťánky, okres Nymburk, ORP Poděbrady, povodí Labe – posečení průtočného profilu HOZ s vyhrabáním pokoseného porostu a jeho likvidací ekologickým způsobem v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění, vytěžení splavené ornice (sedimentu) s odvozem a uložením na skládku.
Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) v celkové délce 0,062 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu v příslušnosti hospodařit SPÚ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy