Smlouva: ČÁST 4) - k.ú. Dešenice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 104
Datum uzavření smlouvy: 14.07.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 895 200,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 503 192,00
Zadávací řízení: ČÁST 4) - k.ú. Dešenice

Název (předmět)

ČÁST 4) - k.ú. Dešenice

Stručný popis

Předmětem plnění části nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále jen "KoPÚ") v k.ú. Dešenice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Výsledkem KoPÚ bude zpracování nového uspořádání pozemků a digitální katastrální mapy se všemi náležitostmi dle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy