Smlouva: Smlouva o dílo - KoPÚ Turov_D35

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 10385
Evidenční číslo: 967-2019-544101
Datum uzavření smlouvy: 22.11.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 891 180,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 288 328,00
Zadávací řízení: KoPÚ Turov_D35

Název (předmět)

Smlouva o dílo - KoPÚ Turov_D35

Schválil / podepsal

PAK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Turov nad Loučnou - cca 312 ha a v části navazujících katastrálních území Čeradice nad Loučnou - cca 121 ha, Uhersko - cca 52 ha a Slepotice - cca 3 ha, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možné zapsat do katastru nemovitostí.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy