Smlouva: Smlouva o dílo - Vypracování PD - Rybník R2 s cestou C27 na hráz v k.ú. Třebihošť

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 10234
Evidenční číslo: 914-2019-514205
Datum uzavření smlouvy: 23.10.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 265 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 320 650,00
Zadávací řízení: Část 1 - Rybník R2 s cestou C27 na hráz v k.ú. Třebihošť

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Vypracování PD - Rybník R2 s cestou C27 na hráz v k.ú. Třebihošť

Schválil / podepsal

HK-VZ

Stručný popis

Rybník je navržen jako obtokový s přeložkou potoka Bystrý. Zemní homogenní hráz délky 136 m a výšky 2 m. Objem stálého nadržení je předpokládán 35 200 m3. Cesta C27 v kategorii P4,5/30 délky 310 m se napojuje na silnici III. třídy a vede po hrázi rybníka. Povrch vozovky bude z asfaltobetonu.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy