Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Černčín

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1022
Datum uzavření smlouvy: 26.03.2015
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 753 875,00
Cena v Kč vč. DPH: 912 189,00

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Černčín

Stručný popis

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Černčín podle zák.č. 139/2002 Sb. v platném znění, včetně geodetických prací v třídě přesnosti 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí dle vyhl.č. 357/2013 Sb. v platném znění, vyhotovení DKM včetně dokumentace potřebné pro zavedení výsledků do katastru nemovitostí, vytyčení vlastnických hranic pozemků.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy