Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy Červená Voda a Bílá Voda - Část 2 Komplexní pozemkové úpravy Bílá Voda

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 10215
Datum uzavření smlouvy: 31.10.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 543 300,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 077 393,00
Zadávací řízení: Část 2 - Komplexní pozemkové úpravy Bílá Voda

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy Červená Voda a Bílá Voda - Část 2 Komplexní pozemkové úpravy Bílá Voda

Schválil / podepsal

PAK-VZ

Stručný popis

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bílá Voda včetně přilehlých částí k.ú. Mlýnice u Červené Vody a Mlýnický Dvůr, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav (dále jen „vyhláška č. 13/2014 Sb.“).
KoPÚ budou řešeny se zvláštním zřetelem na úpravu vodohospodářských poměrů, zejména pak pro zadržení vody v krajině (návrh nových tůní a mokřadů).

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Pardubický kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy