Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Biskoupky na Moravě

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 10177
Datum uzavření smlouvy: 25.10.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 894 290,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 292 090,90
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Biskoupky na Moravě

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Biskoupky na Moravě

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zpracování komplexních pozemkových úprav v k.ú. Biskoupky na Moravě na základě žádostí vlastníků pozemků podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů s cílem prostorově a funkčně uspořádat vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná břemena, pozemky zpřístupnit a zajistit podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky KoPÚ budou sloužit pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování. Předpokládaná výměra řešeného území činí 300 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy