Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kvasice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 1010
Datum uzavření smlouvy: 27.10.2016
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 6 965 200,00
Cena v Kč vč. DPH: 8 427 892,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kvasice

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kvasice

Stručný popis

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním územích Kvasice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy