Smlouva: Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Křešov

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 10097
Evidenční číslo: 875-2019-508204
Datum uzavření smlouvy: 11.10.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 198 740,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 450 475,00
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Křešov

Název (předmět)

Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Křešov

Schválil / podepsal

UL-VZ

Stručný popis

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů v katastrálním území Křešov včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM. Výměra řešeného území katastrálního území Křešov činí 207 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Ústecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy