Smlouva: Smlouva o dílo - Dopracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Obora v Podbezdězí

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 10068
Datum uzavření smlouvy: 11.10.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 894 850,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 082 769,00
Zadávací řízení: ,,Dopracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Obora v Podbezdězí"

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Dopracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Obora v Podbezdězí

Schválil / podepsal

LBK-VZ

Stručný popis

Dopracování návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále jen ,,KoPÚ“) v kat. území Obora v Podbezdězí, včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. Pro potřeby KoPÚ byl stanoven obvod 383 ha. Návrh KoPÚ je rozpracován do fáze schválení plánu společných zařízení. Předmětem zakázky bude zjišťování hranice vnějšího obvodu na rozhraní k.ú. Okna v Podbezdězí a k.ú. Obora v Podbezdězí v rozsahu 27 MJ, geometrický plán pro stanovení obvodu včetně předepsané stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., aktualizace soupisu nároků, vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků a vyhotovení mapového díla.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Liberecký kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy