Smlouva: Smlouva o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ Mnětice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 10045
Evidenční číslo: 0116-D1-19-206
Datum uzavření smlouvy: 07.10.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 163 486,50
Cena v Kč vč. DPH: 197 818,67
Zadávací řízení: Údržba HOZ Mnětice

Název (předmět)

Smlouva o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ Údržba HOZ Mnětice

Schválil / podepsal

Ústředí - VZ

Stručný popis

Předmětem plnění je provedení udržovacích prací v k.ú. Mnětice, obec Pardubice, okres Pardubice, ORP Pardubice, povodí Labe - sečení divokého porostu v profilu HOZ, včetně vyhrabání a likvidace ekologickým způsobem, odstranění křovin bránících volnému průtoku vod a napadaných a olámaných větví v průtočném profilu včetně ekologické likvidace dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Dále bude provedeno na kanále čištění – odstranění nánosu splavené ornice (sedimentu) včetně pročištění souvisejících objektů na HOZ. Vytěžený sediment bude rozprostřen podél HOZ.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
  • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy