Sdělení k updatu elektronického nástroje E-ZAK
Datum poslední změny 06.06.2017 11:23:17

Státní pozemkový úřad bude v souvislosti s odstraněním chyby ve validaci formulářů zasílaných do Věstníku veřejných zakázek , dne 6.6.2017 od 15.30 hod. provádět update E-ZAKu.
Státní pozemkový úřad tímto upozorňuje, že v době updatu bude elektronický nástroj E-ZAK pro veřejnost cca na 10 minut nedostupný.


Přílohy


nová příloha

Přílohyžádné přílohy


Doplňující informace
žádné doplňující informace