Informace MMR - plánovaná odstávka Věstníku veřejných zakázek
Datum poslední změny 12.09.2023 09:20:23

Přechod na eForms – plánovaná odstávka Věstníku

Od 25. října roku 2023 dochází k zásadní změně podoby uveřejňovacích formulářů na Věstníku veřejných zakázek (Věstník).

K tomuto datu jsou všechny členské státy EU povinny implementovat do svých národních uveřejňovacích systémů novou podobu elektronických formulářů (eForms) dle prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1780 ze dne 23. září 2019, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2015/1986, v platném znění. Odlišný přístup oproti stávající právní úpravě, který zvolila Evropská Komise při vymezení eForms, má zásadní dopad do obsahu a struktury formulářů a je tedy nezbytné do výše uvedeného termínu implementovat novou podobu formulářů do Věstníku.

Za účelem hladkého přechodu na nové eForms bylo nezbytné stanovit přechodné provozní období Věstníku:

1) v pátek 20. října 2023 od 18:00 dojde k znepřístupnění uživatelských účtů (nebude umožněno přihlášení ani registrace) a zároveň nebude možné odesílat ani uveřejňovat žádné formuláře včetně podávání formulářů z elektronických nástrojů. Uveřejněné formuláře tak budou zpřístupněny pouze pro čtení ve veřejné části Věstníku;

2) od čtvrtka 26. října 2023 od 8:00 bude Věstník zcela mimo provoz a po otevření stránky se zobrazí pouze informace o probíhající plánované odstávce;

3) v pondělí 30. října 2023 od 8:00 dojde ke spuštění a k obnovení celého provozu Věstníku včetně možnosti odesílat a uveřejňovat formuláře již v nové podobě eForms.

Přílohyžádné přílohy


Doplňující informace
žádné doplňující informace